:: دوره 17، شماره 69 - ( 12-1396 ) ::
جلد 17 شماره 69 صفحات 81-107 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مدیریت واقعی و مصنوعی سود به عنوان شواهدی از ریسک اطلاعاتی گزار شهای مالی حسابرسی شده بر هزینه حقوق صاحبان سهام
علیرضا جعفرزاده اصل ، یونس بادآور نهندی
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:   (945 مشاهده)
هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر مدیریت واقعی و مصنوعی سود به عنوان شواهدی از ریسک
اطلاعاتی گزارش های مالی حسابرسی شده بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. ب همنظور
انداز هگیری مدیریت واقعی سود از سه معیار مبتنی بر جریان نقدی غیرعادی، هزینه های تولید
غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی و برای اندازه گیری مدیریت مصنوعی سود از معیار
اقلام تعهدی اختیاری و همچنین برای انداز هگیری هزینه حقوق صاحبان سهام از سه معیار مدل
)CAPM( و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای )OSM( گوردون، مدل اوهانلون و استیل
استفاده شده است. جهت دستیابی به هدف پژوهش تعداد 108 شرکت از بین شرکت های
1392 ب هعنوان نمونه آماری - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385
انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره به
روش داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت واقعی سود
و مدیریت مصنوعی سود و مدیریت افزاینده و کاهنده مصنوعی سود به عنوان شواهدی از ریسک
اطلاعاتی گزارش های مالی حسابرسی شده بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر ندارد.
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: مدیریت واقعی سود، جریان نقدی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی، مدیریت مصنوعی سود، هزینه حقوق صاحبان سهام
متن کامل [PDF 445 kb]   (1330 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حسابرسی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


XML     Printدوره 17، شماره 69 - ( 12-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها