:: دوره 17، شماره 69 - ( 12-1396 ) ::
جلد 17 شماره 69 صفحات 231-261 برگشت به فهرست نسخه ها
اولویت بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) به روش AHP و تاثیر آن در تسهیل امر حسابرسی
جمال محمدی، علی خوزین
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:   (750 مشاهده)
سیستم گزارشگری XBRL به عنوان یک انقلاب در گزارشگری مالی تلقی شده که باعث کاهش هزینه 
تولید، کاهش میزان خطا و دسترسی سری عتر و ارزا نتر به اطلاعات و افزایش ویژگی کیفی مربوط بودن
اطلاعات جهت تولیدکنندگان و استفاده کنندگان از اطلاعات صور تهای مالی م یشود. استفاده از این زبان
گزارشگری مالی در حسابرسی نیز امکان تهیه، انتشار و استخراج بی درنگ اطلاعات مالی را فراهم م ینماید و
موجب افزایش شفافیت گزارشگری و خدمات اطمینان دهی وایجاد اعتماد نسبت به گزار شهای مالی خواهد
شد. هدف اصلی پژوهش حاضراولوی تبندی عوامل مؤثر بر به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسع هپذیر
در شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد. اطلاعات لازم AHP به روش )XBRL(
از طریق نظرات خبرگان وکارشناسان متخصص بوسیله پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تحلیل سلسله
مراتبی مورد تجزیه وتحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که چهار عاملی اصلی شامل؛ عوامل
سازمانی، عوامل محیطی، عوامل مربوط به تکنولوژی و عوامل حاکمیت شرکتی در بکار گیری زبان گزارشگری
در شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موثرند وازمیان آ نها، )XBRL( مالی توسع هپذیر
عوامل مربوط حاکمیت شرکتی مه مترین عامل و سپس به ترتیب عوامل مربوط به تکنولوژی، عوامل سازمانی
و عوامل محیطی اولویت بندی گردید. همچنین در میان عوامل فرعی سازمانی، عامل ساختار و فرآیندهای
سازمانی، در مورد عوامل محیطی، عامل زیرساخ تهای پشتیبان ودر عوامل فرعی مربوط به تکنولوژی، عامل
یکپارچ هسازی سیستم جدید با سیست مهای موجود، و در مورد عوامل فرعی حاکمیت شرکتی، عامل سیستم
ارزیابی عملکرد مدون، ازاهمیت بالایی قرار دارند. هچنین نتایج تحلیل محاسبه شده در میان کل عوامل فرعی
نشان م یدهد که عامل ساختار و فرایندهای سازمانی در رتبه اول و پس از آن به ترتیب عامل سیستم ارزیابی
عملکرد مدون، یکپارچ هسازی سیستم جدید با سیست مهای موجود، افراد علاقمند و با انگیزه و دانش فنی
کافی، زیرساخ تهای فنی سازمان، گزارشگری مسئولیت اجتماعی قرار دارند.
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل مربوط به تکنولوژی و عوامل حاکمیت شرکتی
متن کامل [PDF 647 kb]   (796 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حسابرسی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


XML     Printدوره 17، شماره 69 - ( 12-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها