:: دوره 17، شماره 69 - ( 12-1396 ) ::
جلد 17 شماره 69 صفحات 283-308 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه بین معیارهای سودآوری، بازده مورد انتظار با کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حمید نظری ، محسن دارایی
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده:   (931 مشاهده)
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین معیارهای سودآوری، بازده مورد انتظار با کارایی
سرمای هگذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع
مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در
این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره
زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است ) 612 شرکت - سال(. برای تجزیه و تحلیل نتایج به
استفاده شده است. Minitab و 16 Eviews 7 ،Spss دست آمده پژوهش از نرم افزارهای 20
نتایج پژوهش در ارتباط با تأیید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین معیار سودآوری
و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به
تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه دوم پژوهش نتایج بدست آمده نشان
می دهد که بین بازده مورد انتظار و کارایی سرمایه گذاری شرک تها، رابطه معنادار و مستقیمی
وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تأیید فرضیه
سوم پژوهش نتایج بیانگر آن است که بین فرصت های رشد و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها،
رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: کلمات کلیدی: معیار سودآوری، کارایی سرمایه گذاری، بازده مورد انتظار، فرصت های رشد.
متن کامل [PDF 515 kb]   (2940 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حسابرسی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


XML     Printدوره 17، شماره 69 - ( 12-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها