:: دوره 18، شماره 71 - ( 6-1397 ) ::
جلد 18 شماره 71 صفحات 5-36 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی الگوی هویت در قضاوت حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد
فرخ برزیده ، جعفر باباجانی، احمد عبدالهی
دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:   (667 مشاهده)
ورود به یک حرفه تخصصی که نیازمند تصمی مگیری است، مستلزم مشخص هها و ویژگ یهای متمایزی
است که مهمترین آن توانایی اتخاذ قضاو تهای حرف های است. وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک
حرفه تخصصی، اظهارنظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بیطرفی حسابرس در قضاوت
م یباشد. اگر حسابرسان از صاحبکاران خود مستقل باشند، به بهترین شکل ممکن م یتوانند قضاوت خود
را بدون جانبداری و سوگیری انجام دهند. هویت حرف های قوی باعث م یشود تا بیطرفی آ نها تقویت
شود. هدف این پژوهش طراحی الگوی مفهومی برای هویت در قضاوت حسابرسی در ایران است. این
پژوهش از نوع پژوه شهای کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه
آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی، شرکاء مؤسسات حسابرسی و مدیران جامعه
حسابداران رسمی ایران بود که با استفاده از رویکرد نمون هگیری هدفمند در مجموع تعداد شانزده نفر به
عنوان مشارک تکنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داد هها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به
صورت نمیه ساخ تیافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داد هها از دو روش بازبینی
مشارک تکنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرک تکننده در پژوهش استفاده شد. مقوله محوری هویت
در قضاوت حسابرسی است که در چهار بعد ویژگ یهای فردی، دانش، مهارت و تجربه، و ویژگ یهای مؤسسه
حسابرسی تحلیل و با توجه به شرایط علیّ، شرایط زمین های و شرایط مداخل هگر، راهبردهایی تدوین و مدل
نهایی بر اساس آن ارائه شده است. این مطالعه م یتواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن هویت در بین
حسابرسانب اشد.
واژه‌های کلیدی: هویت حرفه ای، هویت صاحبکار، قضاوت حسابرسی، رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، پژوهش کیفی
متن کامل [PDF 432 kb]   (1136 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حسابداری
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۲


XML     Printدوره 18، شماره 71 - ( 6-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها