:: دوره 18، شماره 71 - ( 6-1397 ) ::
جلد 18 شماره 71 صفحات 175-199 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر هویت سازمانی و حرف های بر تردید حرفه ای حسابرس مستقل
نرگس رضایی، بهمن بنی مهد ، سید حسین حسینی
دانشگاه آزاد
چکیده:   (454 مشاهده)
هویت سازمانی، فرایندی است که اهداف سازمان و اهداف کارکنان را به هم نزدیک م یکند.
هویت حرفه ای نیز میزان تعهد فرد به حرفه او را نشان م یدهد. این دو مفهوم، می تواند قضاوت
و تصمیم گیری افراد شاغل در حرفه را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجا که تردید حرفه ای یکی از
مؤلفه های قضاوت و تصمیم گیری در حرفه حسابرسی است و بر اساس استانداردهای حرفه ای
حسابرسی، حسابرس باید با نگرش تردید حرفه ای حسابرسی را برنامه ریزی و اجرا کند، لذا هدف
اولیه این پژوهش، اندازه گیری سطح هویت سازمانی، هویت حرفه ای و بررسی ارتباط آنها با تردید
حرفه ای حسابرسان شاغل در مؤسسات بخش خصوصی حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
و همچنین سازمان حسابرسی می باشد. روش پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری کتابخانه ای و
برای جمع آوری داده های پژوهش، پیمایشی است. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه است. نمونه آماری
مطالعه حاضر 195 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات بخش خصوصی
حسابرسی می باشد. فرضیه های پژوهش نیز بر اساس معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته
است. نتایج پژوهش نشان م یدهد هویت سازمانی و هویت حرفه ای تأثیر معنادار و مثبت بر هر
شش بعد تردید حرفه ای شامل بعد جستجوی دانش، وقفه در قضاوت، خودرأی بودن، درک میان
فردی، اعتماد به نفس و ذهن پرسشگر دارد.
واژه‌های کلیدی: هویت، هویت سازمانی، هویت حرفه ای، تردید حرف های، حسابرس مستقل
متن کامل [PDF 473 kb]   (684 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حسابداری
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۲


XML     Printدوره 18، شماره 71 - ( 6-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها