دانش حسابرسی- راهنمای نگارش مقاله
نحوه نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/5/16 | 
"دستورالعمل های تدوین مقاله"
الف- شرایط علمی
 ۱. مقاله نتیجه‌ی کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد(پس از حذف جدوال آماری و فرمول ها، حداکثر مشابهت مقاله با اسناد فارسی نباید از ۱۵ درصد بیشتر باشد). یادآور می شود این نشریه از قوانین cope تبعیت می نماید.
 ۲. مقاله دارای اصالت و ایده‌ی تازه باشد.
۳. در مقاله باید روش تحقیق علمی مدون رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل طبق استاندارد استفاده گردد.
 ۴. مقالات باید از نوع پژوهشی باشد و حداکثر در ۳۰ صفحه تنظیم گردد. بنابراین ترجمه و گردآوری در حوزه‌ی کار این مجله نمی‌باشد.

 ب- شرایط نگارش
 ۱. فونتهای استاندارد نشریه
- متن فارسی(متن مقاله-چکیده و کلمات کلیدی) قلم بی میترا با فونت ۱۴
- متن انگلیسی از قلم Times New Roman و با فونت ۱۱ و عنوان لاتین نیز با فونت ۱۴
- عناوین مقاله و بخشها قلم بی تیتر با فونت ۱۳
- عناوین شکلها و جداول قلم بی میترا پررنگ با فونت ۱۲
- نام نویسندگان بی میترا پررنگ با فونت ۱۰
- آدرس نویسندگان بصورت پاورقی پایین صفحه، هم در قسمت چکیده فارسی و هم چکیده انگلیسی ذکر شود، قلم بی میترا فونت ۸

۲. چارچوب مقاله
- صفحه‌ اول مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه‌ علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه‌، نشانی پستی نویسنده‌ مسئول، و چکیده‌ مقاله به زبان فارسی مشتمل بر: موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه‌گیری (مجموعاً ۱۷۵ کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر ۵ واژه)

- از صفحه‌ دوم تا انتهای مقاله مشتمل بر: مقدمه (شامل: بیان مسأله، اهمیت آن و هدف پژوهش، تاریخچه، مروری بر پیشینه‌ تحقیق و چارچوب نظری، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش)؛ روش تحقیق (شامل: روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری)؛ یافته‌های پژوهش (شامل: ارایه‌ یافته‌ها، مقایسه آن با یافته‌های سایر پژوهش‌ها و انطباق یافته‌ها با نظریه‌ها)؛ نتیجه‌گیری (شامل: خلاصه مسأله و هدف پژوهش، ارائه خلاصه نتایج و نتیجه‌گیری کلی و ارائه پیشنهادها)؛ فهرست منابع.

- چکیده و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی بر روی صفحه‌ آخر ، شامل: نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه، همراه مقاله ارسال شود.
 ۳. متن مقاله و نیز فهرست منابع با فاصله عادی بر روی کاغذ معمولی (A۴) و با رعایت ۵۴/۲ سانتی‌متر حاشیه تایپ و تنظیم گردد.
 ۴. عنوان‌های اصلی مقاله درشت و سیاه آورده شوند و با اعداد ۱، ۲ ... مشخص گردند. عنوان‌های فرعی با حروف ریزتر نوشته و از سر سطر آغاز شوند و سطر مجزایی تشکیل دهند و به صورت ۱- ۱، ۲- ۱ ... نشان داده شوند. عنوان‌های جزیی‌تر از سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شوند و برای نمونه با رقم‌های ۱- ۱- ۱، ۲- ۱- ۱ مشخص شوند.
۵. جدول‌ها در داخل متن ارائه شوند و عنوان جدول‌ها به صورت روشن و گویا در بالای آنها ذکر گردند. اگر جدولی اقتباسی است، نشانی آن را در زیر جدول داده شود.
۶. تصاویر، جداول و نمودارها در داخل متن شماره‌گذاری گردند.
 ۷. منابع در پایان بر حسب الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند. (برای منابع لاتین و فارسی به طور جداگانه شماره ردیف اختصاص داده شود.)
الف. کتاب: نام‌خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان، محل انتشار، ناشر.
 ب. مجله: نام‌خانوادگی، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان مقاله، نام مجله، جلد، شماره، و صفحات شروع تا پایانی.
 پ. کتاب ترجمه ‌شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تألیف). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر: نام ناشر.
 ۸. مآخذ در داخل متن، با ذکر نام و تاریخ و در صورت لزوم شماره صفحه بر اساس فرمت نمونه ارایه گردد.
 ۹.  لغات و اصطلاحات علمی و نام اشخاص فقط نخستین باری که در متن به کار می روند، داخل گیومه قرار داده شوند و معادل انگلیسی آن ها به صورت پانویس درج گردد. (نکته مهم: در عنوان و چکیده به هیچ وجه پاورقی نمی آید)

نکات قابل توجه:
۱.ارسال مقاله به صورت الکترونیکی در سایت و پس از ثبت نام در قسمت نویسندگان به آدرس زیر انجام می‌گردد: http://danesh.dmk.ir . ضمناً هیچ هزینه ای از زمان  دریافت مقاله توسط مجله تا ارسال آن برای داوری و در نهایت چاپ مقاله از نویسندگان اخذ نمی گردد.
۲.مقاله پس از دریافت ابتدا بررسی و ارزیابی می‌شود و در صورت داشتن شرایط لازم برای دو داور ارسال می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتایج آن و در صورت مثبت بودن پاسخ داوران، جهت اصلاحات به نویسنده یا نویسندگان ارسال می‌گردد. در نهایت پس از اصلاحات در صورت کسب امتیازات کافی و تأمین نظر داور نهایی ، پذیرش و چاپ می‌گردد. برای حفظ بی‌طرفی نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد.
 ۳. مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر بر عهده نویسنده است.
 ۴. مقاله‌های ارسال شده نباید قبلاً در مجله دیگر یا مجموعه مقاله‌ها، سمینارها و مجامع علمی به چاپ رسیده باشد یا همزمان برای چاپ به جای دیگری سپرده شده باشد.
 ۵. مقالاتی که توسط داوران رد می شوند،قابل ارسال مجدد نبوده و در صورت ارسال مجدد، در هر مرحله از فرآیند رسیدگی، رد خواهند شد.
 ۶. نویسندگان محترم می بایست فرم تعارض منافع و تعهدنامه خود (فایل در پایین صفحه بارگذاری شده است) و را مبنی بر این‌که مقاله جهت چاپ به مجله دیگری ارسال ننموده‌اند در قسمت فایل پیش نیاز اضافه نمایند. نویسنده مسئول خود را معرفی نموده و مسئولیت مقاله را به عهده می گیرد. امضای همه نویسندگان بایستی در فرم تعهد ضمیمه و بصورت فایل تصویری در قسمت فایل های پیش نیاز ارسال گردد. در غیر این‌صورت مجله از ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود. نویسنده باید اطمینان حاصل کند که مقاله ارسالی بدون اشتباه گرامری و املایی و یا چاپی باشد. مقالات باید حاصل تلاشهای علمی و پ‍ژوهشی نویسنده باشد. استفاده از یافته های علمی نویسندگان دیگر بر اساس رعایت قوانین حق مولف باشد و مسئولیت هر گونه تخطی از قوانین بر عهده نویسنده مقاله می باشد.
۷. چنانچه مقاله ای از سوی داوران اصلاحات بخورد نویسنده حداکثر یک ماه فرصت ویرایش دارد و پس از آن مقاله به حالت رد شده درمی آید. 
فرم تعهد نامه
فرم تعارض منافع

تذکر: چنانچه هریک از موارد بالا رعایت نشود،  مقاله  از فرآیند بررسی خارج می گردد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانش حسابرسی:
http://danesh.dmk.ir/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب