دانش حسابرسی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۹ | 
نشانی: میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، دیوان محاسبات کشور، ساختمان جدید طبقه اول، دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها
تلفن: 81400-021، 81402224-021
نشانی مطلب در وبگاه دانش حسابرسی:
http://danesh.dmk.ir/find.php?item=1.57.21.fa
برگشت به اصل مطلب